संयुक्त राज्य अमेरिका घरेलू वितरण, क्यानाडा घरेलू वितरण, यूरोपीय घरेलू वितरण

AASR फिर्ती व्यापार

माल वितरित गर्नु भन्दा पैसा फिर्ता गर्न सकिन्छ। कुनै पनि भत्किएको वा हानिको लागि मात्र पुन: आरक्षित हुनेछ। अर्डर रद्द गर्न, कृपया हामीलाई डिलीवरी भन्दा पहिले पुष्टि गर्न सहयोग गर्नुहोस्।

 

फिर्ता रकमहरू:

 

गैर फिर्ती उत्पादनहरु: